Logo finehouse

MALÍŘKA   ZE   ZAMILOVANÉHO   HÁJKU

PŮJČOVNA obrazů

Možná máte své důvody proč na počátku
nechcete investovat celou částku za obraz
a proto nabízím i možnost si obraz zapůjčit.
Po skončení výpůjční doby bude obraz Váš
a nebo mi ho v průběhu výpůjční doby vrátíte.
Poplatek za vypůjčení bude vypočítán z ceny obrazu
rozdělené do měsíčních/ čtrtletních / ročních poplatků
během pěti let.
Cena bude navýšena pouze o dopravu dle místa určení
a o částečný podíl na smlouvě o zapůjčení.