Logo finehouse

MALÍŘKA   ZE   ZAMILOVANÉHO   HÁJKU

PŘÁNÍ
olej na plátně 120 x 120 cm
Kateřina Holmanová 2010

Před nějakou dobou jsem si pro sebe namalovala jednoduchou kresbou všechna má přání. Střed jako otevřený prostor nekonečných možností jsem nechala prázdný.

Zpět na Art